Skip to content

 

Waarom gaan we het doen? 

Elk jong kind is creatief en in staat om het onmogelijke in gedachten mogelijk te maken. Gaandeweg de schoolloopbaan leert het zich te conformeren naar het gewenste goede (??) antwoord, “zoals het hoort” of “zoals de rest dat doet” en verliest daarmee een groot deel van zijn of haar creativiteit. Oeps.

Wíj houden dus van die zogenaamd onmogelijke ideeën. Om te (laten) bedenken én uit te uitproberen. Om impact te maken of juist niet, dát weet niemand vooraf. Wat we wel weten is dat grote ideeën beginnen met onrealistische gedachten. En laten die gedachten nu van nature aanwezig zijn bij kinderen. Dat vraagt om ruimte. Want in jouw groep kan zomaar dé-uitvinder-van-de-koffiedeodorant, hèt-genie-van-de-antropologopedie of de-toekomstige-bakker-om-de-hoek- die-zijn-broodjes-net-even-anders-bakt zitten. En dan ben jij maar mooi die leerkracht die dit kind de kans gaf om te experimenteren met gedachten en waarover later nog lovend zal worden gesproken.

Onderwijsmollen helpen leerlingen om hun identiteit te versterken en hun zelfvertrouwen en motivatie te vergroten. Dat doen ze door te luisteren, ruimte te geven, mee te verwonderen, vragen te stellen, het antwoord níet te weten en… GEEN oordeel uit te spreken. Onderwijsmollen vormen lessen en opdrachten in een handomdraai om tot feestjes. Feestjes waar ze zelf te gast mogen zijn.

We zullen voor de vorm nog even opnoemen waar creativiteit goed voor is, maar dat is vooral voor het geval je collega’s er naar vragen:

Balans hersenhelften, inspiratie, innovaties, omgaan met dynamische omgeving, probleemoplossend vermogen, zelfvertrouwen, motivatie, fantasie, verbeteringen, inzet talenten, onderzoeken en experimenteren, zelf nadenken, nieuwsgierigheid, verbeelding, waardering, plezier, acceptatie, ontwikkeling, tolerantie, humor, samenwerking, inlevingsvermogen, luisteren naar elkaar, associëren, ideeën genereren, zelfbewustzijn, taal, alternatieven bedenken, omgaan met tegenslagen, individualiteit, groeimindset, behulpzaamheid, soepel denken, eigen keuzes maken, aandacht voor kansen, positieve energie… need we say more?

Een onderwijssysteem waarin alle kinderen zichzelf kunnen, mogen en durven zijn, hoe klinkt jou dat in de oren? Wij beginnen te stuiteren van enthousiasme bij alleen al het idee.